Wednesday, November 11, 2015

KENYATAAN MEDIA: ISU i-KAD PEKERJA ASING YANG BEKERJA DI MALAYSIA.

Penggunaan I-KAD ini, adalah untuk mempertingkatkan Sistem Pengurusan Pekerja Asing di Negara ini agar tidak berlaku penyalahgunaan permit kerja.
BeaM sudah lama menyokong langkah mewujudkan I-KAD untuk Pekerja Asing di negara ini.
Dengan adanya I-KAD, ianya dapat dijadikan pengenalan diri pekerja asing dan majikan mereka selama bekerja di Malaysia.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...