Wednesday, June 3, 2009

Monday, June 1, 2009

Pendaftaran PERTUBUHAN MALAYSIA Bebas-PATI @ PATREE Malaysia

1. Menyahut seruan Kepimpinan Negara yang dipimpin oleh YAB Datuk Seri Najib Tun Abd Razak, yang mahu pengurangan kehadiran PATI secara significant, maka Permohonan Rasmi bagi Penubuhan Pertubuhan yang dinamakan PERTUBUHAN MALAYSIA Bebas-PATI atau PATREE Malaysia telah dibuat pada 23 September 2008 (waktu ini YAB Datuk Seri Najib adalah Pengerusi Jawatankuasa Kabinet Mengenai Pekerja Asing).

2. Jawatankuasa Penaja yakin di dalam keadaan ekonomi yang menguncup ini, PATREE Malaysia akan dapat bersama Kepimpinan Negara untuk memastikan peluang kerja yang 'dirampas' PATI, dapat dikembalikan kepada Rakyat Malaysia yang hilang pekerjaan.

3. PATREE Malaysia yakin yang penubuhannya mendapat KELULUSAN serta sokongan sepenuhnya Agensi yang terbabit demi memastikan 1 MALAYSIA Bebas-PATI, Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan.

PATREE Malaysia : MATLAMAT PENUBUHAN UTAMAKAN RAKYAT & NEGARA


Agrobank unjur atasi sasaran pembiayaan


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...