Sunday, June 21, 2009

Malaysia Tempat 1.3 juta TKI Mencari Rezeki

1. TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Malaysia merupakan kumpulan majoriti pekerja asing sah yang berdaftar di Malaysia iaitu 60%.

2. Dari jumlah ini, lebih kurang 300,000 adalah PRT (Pembantu Rumah Tangga) dan selebih di sektor lain seperti perladangan, pembinaan, perkhidmatan dan pengeluaran (perkilangan).

3. Setiap bulan TKI menghantar pulang lebih kurang RM1/2 billion kepada keluarga di Indonesia.

4. Angka di atas adalah anggaran dan ianya hanya TKI yang memasuki Malaysia secara sah (pekerja asing berdaftar). Ini tidak mengambilkira 400,000 pendatang asing tanpa izin (PATI) Indonesia yang memasuki negara ini secara haram.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...